แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8
1
สสอ.ขอส่งหนังสือแจ้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกของอำเภอปักธงชัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่
สามารถดาวโหลดได้ที่ http://1drv.ms/1NOtUNp

2
แบบรายงานผลการดำเนินงานปักธงชัยเมืองสะอาด ปลอดโรคไข้เลือดออก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=19459.0

3
ตั้งแต่ ธค.58 เป็นต้นไป การเบิกวัคซีนให้ใช้แบบเบิก  3/1 ซึ่งจะมีวัคซีน IPV เพิ่ม...ตามที่จังหวัดแจ้ง ส่วนแนวทางตามคู่มือที่จังหวัดแจ้งในวันอบรม จะมีการพุดคุยกันอีกครั้งในส่วนผู้รับงานทุกระดับ

5
แจ้ง รพ.สต. บ้านโคก ตะคุ  หนองนกเขียน บ้านดู่ และ ลำนางแก้ว จังหวัดขอข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้สิทธิด้านการศึกษา ตามไฟล์ ขอให้ตรวจสอบและลงรายละเอียดตามไฟล์เอกสารและส่งให้อำเภอภายในวันศุกร์ที่  20 พฤศจิกายน  2558  ก่อน 12.00 น. ครับ.....ขอบคุณมาก

6
ด้วย คปสอ.ปักธงชัย จะจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ FCT ระดับตำบลและชุมชน ปีงบประมาณ 2559 
เป้าหมาย FCT ระดับตำบล ชุมชน  100% ( รวมทันตาภิบาล) โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ดังนี้

รุ่นที่  1   วันพุธที่18 - ศุกร์ที่ 20 พย.58
รุ่นที่  2   วันจันทร์ที่23 - วันพุธที่ 25 พย.58
รุ่นที่  3     วันจันทร์ที่30 พย - วันพุธที่ 3 ธค 58
จึงขอให้ทุกรพสต. แจ่้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามแบบฟอร์ม โดยเฉลี่ยผู้เข้ารับการอบรมของ รพ.สต. ให้เท่า ๆ กันในแต่ละรุ่น
ขอรายชื่อตามแบบฟอร์มภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2558 ...

11
ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 ของทุก รพ.สต. เพื่อจัดทำระบบรายงานผล online โดยให้ระบุรายละเอียดที่ http://1drv.ms/1ShdjFv ระบุให้ครบโดยเฉพาะ Email ที่ใช้ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก หากแห่งใดมี Email ของผู้รับผิดชอบงานและ ของ รพ.สต. ให้ลงมาทั้ง 2 เมลล์  ขอบคุณมาก ขอภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2558 ขอบคุณมากครับ..

12
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี 2558 ตามไฟล์ ส่งให้ คปสอ. ภายในวันที่  10 พฤศจิกายน 2558

13
แผนงบลงทุนเงินบำรุง2559 ของ รพ.สต. เพื่อจัดทำและรวบรวมส่งมา สำหรับการประชุมประธาน โซนในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2558 ที่ สสอ.
1. ข้อมูล มี 2 sheet   sheet ที่ 1 สำหรับข้อมูลแผนลงทุนตามที่ CUP จะโอนให้โดยให้โซนไปประชุมพิจารณา  Sheet ที่ 2 สำหรับจัดทำตามแผนเงินบำรุง ของ รพ.สต. ที่ส่งขออนุมัติจากจังหวัด......
2. .ให้ดูราคากลางได้ใน e-office ห้อง รพ.สต.
3. ให้บันทึกรายละเอียดในช่องทุกช่องที่เกี่ยวข้องและระบุเหตุผลที่ชัดเจนว่าเพื่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างไร....
4. ส่งเอกสารให้ประธานโซน และส่งไฟล์เพื่อให้ สสอ. หัวหน้าพัสดุ หัวหน้างานแผน สสอ. พิจารณาอีกครั้ง

14
ข้อมูลผู้ประกันตน1พย58

15
เอกสารให้ รพ.สต.ตะขบ

16
การต่ออายุสิทธิย่อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นการชั่วคราว
แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ

17
ข้อมูลผู้ประกันตน 16ตค58

20
ข้อมูลR506-25-10-58 สำหรับนำเข้า โปรแกรม R506

21
ราคากลาง

22
การตรวจติดตามข้อมูล อสม. โดย อบจ.นม**แจ้ง รพ.สต.งิ้ว เพื่อราบและให้ทุก รพ.สต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

23
ข้อมมูลผู้ประกันตน16กย58**

24
ข้อมูลผู้ประกันตน1กย 58

25
การใช้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากวัคซีนคางทูม สายพันธ์ urabe ในเด็กเล็ก

26
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

27
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากการับประทานเห็ดมีพิษ

28
รายงานผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก และการดื้อต่อสารเคมี

29
ประเมินกองทุนตำบล ปี 2559
ให้ทุก รพ.สต. ทุกแห่งเข้ารับการประเมิน และประสานงานกับกองทุนตำบล และร่วมประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม

30
ข้อมูลผู้ประกันตน16-8-58

31
ตารางGENบุสมอ

32
ประชาสัมพันธ์ข่าว-น้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ ตามรายละเอียดในหนังสือ
ขอความร่วมมือทุก รพสต. ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม อสม ประจำเดือน หรือที่ประชุมที่สำคัญในพื้นที่ ฯลฯ

33
สิทธ์ว่างรอบ 2เดือน สค 58 http://61.19.30.156/ucnull/dataamp.php ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสิทธิ์ภายใน 22สค 58

34
ติดตามการส่งงาน สค.58

35
ให้ รพ.สต. ตะคุ

36
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต. (สสจ.บุรีรัมย์)

37
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต.  ( จาก สสจ.บุรีรัมย์)

38
แจ่ง รพ.สต.ท่าเยี่ยม ขอให้คุณนรชัย เข้ารับการอบรมกรรมการหมออนามัย ตามรายละเอียดครับ

39
แจ้ง รพ.สต.ตะคุ สสอ.ปักธงชัย ขอส่งหนังสือการอบรม อสต. ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

40
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

41
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

42
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

43
Point และการจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data

44
การลงทะเบียนสิทธิ์ออนไลน์...ด้วยโปรแกรม NHSOAuthen4.0 ( เวอร์ชั่นใหม่)
1. คลาย Zip โปรแกรมไปไว้ใน C:\ ( ตรงไหนก็ได้ครับแต่ให้จำไว้) 
2. ค่อเครื่องอ่าน SmartCard ( ให้ดูด้วยว่าเครื่องหาเห็นหรือไม่) และใส่บัตรประชาชนแบบ Smartcard ที่ขอรหัส pincode ไว้แล้ว และเป็นผู้ขึ้นสิทธิ์หรือนายทะเบียนของ สปสช. ( หลายแห่งโดนระงับ เนื่องจากมีการใช้เกินสิทธิ์ต่อเดือนต่อคน >3500 ครั้ง)
3. เข้าโปรแกรม โดนดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ nhsoauthen4.x.exe
  หากท่านใดเข้าไม่ได้ให้ แจ้ง สสอ.ด้วยครับ แต่ให้ตรวจสอบก่อนว่า มีรหัส pincode ?  เป็นผู้ขึ้นสิทธิ์หรือนายทะเบียนของ สปสช. ? หรือ ไม่ถูกระงับการเข้าใช็

45
เชิญโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ อย
ตะคุ  รร.สมเด็จ
ตะขบ  รร.ลำพระเพลิง
บ้านโคก  รร.สะแกราช
บ้านดู่  รร. ปักธงชัย
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน รร. โดยนำหนังสือเชิญในเอกสาร  ไปให้ รร. ครับ....ขอบคุณมาก

47
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารหมออนามัย ฉบับ e-book รายละเอียดตามเอกสาร

48
ส่งหนังสือ ให้ตะคุ ประสานพื้นที่ อบต.ตะคุและประธาน อสม.ตะคุ ประชุม DHS วันที่6-7สค 58 ที่ korat Hotel

49
ขอข้อมูลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี  2558  ตามรายละเอียด หากแห่งใดดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่รายงาน  ผมขอข้อมูลเพื่อรายงาน  สปสช. ดังนี้   วันเดือนปีที่ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  พร้อมภาพถ่ายที่ติดโลโก้  สปสช.   ขอด่วนนะครับ  เพราะจังหวัดเร่งรัดติดตาม

50
ด้วย รพ.ปักธงชัย จะจัดประชุมโครงการพัฒนาอาสามิตรภาพบำบัด คนปักธงชัยมีน้ำใจ ในวันที่ 27 -28 กค 58 ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย ดังนั้น ขอเชิญ จิตอาสา รพ.สต. ละ 5คน เข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และให้แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ จิตรอาสาที่จะเข้ารับการอบรม ทาง E-Office

51
โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ปี 2558 งวดเดือน  พค.58  รายละเอียดตามเอกสาร

52
การบันทึกข้อมูลให้วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน ให้ดำเนินการตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

53
คู่มือการใช้งานCOCเบื้องต้น

54
**ขอข้อมูล อสต.ของ รพ.สต.ตะคุ เพิ่มเติม***รายละเอียดในไฟล์ส่วนที่ลงสีเหลือง  ขอวันนี้ด้วยครับ

55
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย58

56
เอกสารประกอบการเบิกค่าป่วยการ อสม.ตามแบบฟอร์ม  อบจ.
1. ใบสำคัญรับเงิน  ( ต้องประทับตราจ่ายเงินแล้วด้วย)
2 แบบรายงาน รพ.สต.
3 แบบรายงานรายบุคคล

ขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครับ ....เนื่องจาก อบจ.ให้ใช้ตามแบบนี้

57
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012ฯ เพื่อเป็นคู่มือแนวปฏิบัติในพื้นที่

58
แจ้งการจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม.เชิงรุกฯ  เดือน มีนาคม  2558

62
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

63
ประกาศกรมควบคุมดรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

64
ตามที่ รพ.ประชุม จนท. ในวันที่  16 มิย 58 นั้น ได้ให้ รพ.สต.สำรวจเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 เมย 56 - 30 เมย 58 เพื่อจัดสรรคู่มือเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัย ( DSPM) โดยให้แจ้งใน E-office  ภายในวันที่  18 มิถุนายน  2558

65
ทำเนียบ FCTปักธงชัย*

68
การให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคคลที่มีปัญหา**เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

69
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน **เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

70
ข้อมูลผู้ประกันตน1มิย58**

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8