แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
1
นิเทศงานครั้งที่ 1/2560

2
เพิ่มเติม

3
เพิ่มเติม

4
เพิ่มเติม

5
เพิ่มเติม

6
เพิ่มเติม

7
เอกสารงาน IC จากที่ประชุมประจำเดือน ธค 59

8
ผู้ประกันตน 16 พย 59

9
ผู้ประกันตน1พย59

10
ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.35 (เงื่อนไขการปรับปรุงปุ่มแสดงรายการ การแก้ไข/ยกเลิก รายการขอเลขอนุมัติ) Last Update 2016-09-21]
http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/NHSO%20CLIENT/setup-NHSOclient%20Version%201_0_35%20Build%20201609201400.rar

11
การส่งตรวจน้ำมันทอดซ้ำ

15
หนังสือแจ้งประเมินกองทุนตำบล
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. พิมพ์หนังสือส่งให้กองทุนตำบล ฯ เรื่องการประเมินกองทุนตำบล ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

16
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม

17
รพ.สต. ตะขบเก็บตัวอย่างอาหาร  วันที่ 10 พย 59

18
คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ สำนักงบประมาณ
http://203.157.0.200/stores/body.php

20
แบบ อสม.ลาออก สมัครใหม่2560

21
ขอส่งข้อมูลกิจกรรมโครงการ ผลงานเด่นของหน่วยงานฯ

22
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ

23
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.สำรวจข้อมูลสถานที่ที่เปิดให้บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน (มีสถานที่เปิดและผู้ให้บริการ)ให้บริการด้านการนวดเพื่อสุขภาพ ..เพื่อเป็นข้อมูลให้อำเภอลงตรวจสอบมาตรฐานประจำปีตามกฏหมายสถานบริการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 ..ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอทาง e-office ภายในวันที่ 27 ตุลาคม  2559..ขอบคุณมากครับ

24
ผู้ประกันตน16 ตค 59

25
KPI-template-แผน จ.นม ปี 60-14ตค59

26
ผู้ประกันตน 16กย59

27
Planfin ถึง หมออำนาจ

28
ให้ท่าเยี่ยม

29
ให้นกออก ตรวจสอบ

30
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 ประกอบการทำแผนงบลงทุน

33
ตัวอย่างแผนกองทุนตำบล2560 จากจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนกองทุนปี 2560

36
ข้อมูลประกอบการทำแผนและ template  KPI 2560

37
ผู้ประกันตน 16-8-59

38
ขอให้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ(ตจบ.)

39
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ( รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ )
1.หนังสือปะหน้าจาก รพ.สต. ขออนุมัตจัดหา
2.แบบประกอบการขออนุมัต ทำส่ง 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารหน้าแผนงบลงทุนที่มีรายการดังกล่าว พร้อม ผอ.รพ.สต. รับรองสำเนา

40
การประชุมวิชาการประจำปี ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2559*** รายละเอียดตามเอกสารครับ

41
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ให้ประเมินผลรายตำบล ส่งเป็นเอกสารภายในวันที่  19  สิงหาคม  2559

42
คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)

สำนักบริหารงานทะเบียน สปสช. ได้ดำเนินการจัดส่งคู่มือไปยังหน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่ https://goo.gl/wKFEjs

43
จาก สปสช. ***************
เปิดใช้งาน ระบบโปรแกรม NHSO Client Version 1.0.32
- ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท.
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ NHSO Client เวอร์ชั่นก่อนๆ
ขอให้ Uninstall และลงโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นี้ทดแทนค่ะ
ทีมผู้พัฒนาระบบ และ ผู้รับผิดชอบเขต ขออภัยในความไม่สะดวกของระบบที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1drv.ms/u/s!Anj6ZLrEyHUWgoQyNkQahxNNjKRIaQ  หรือ Download (http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-services_downloadnew.aspx)
หรือ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NTkwMDAwNDIw

44
สสจ.ขอเชิญ ผช.แผนไทยทุกคนประชุมในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ที่  สจ. ตามรายละเอียดในหนังสือ

45
ขอให้ประเมินตนเองการพัฒนาในระบบ Quality Service Clean (QSC) ส่งเป็นเอกสารให้อำเภอภายในวันที่  15  กรกฏาคม 2559

46
ด้วย สสจ.นม. ได้ให้ทุกหน่วยงานได้มีการส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพรในทุกแห่ง สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ทุกแห่งได้มีการจัดปลุกพืชสมุนไพร และกระจายให้ชุมชน อสม. ในพื้นที่ เพื่อใช้สมุนไพร
1.สมุนไพรตามนโยบาย ได้แก่ รางจืด และ พรมมิ
2.สมุนไพร 5+1 รายการได้แก่ บัวบก ใบหม่อน ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรในชุมชน
หากมีการดำเนินการแล้วให้รายงานให้อำเภอทราบทั้งทางเอกสารและรูปภาพส่งใน e-office

47
สไลด์ประชุมกลยุทธ์ในการดำเนินงานระบบ UC ร่วมกับ สสจ. (เตรียมรับการตรวจจาก สตง) 5 ก.ค. สตาร์เวลล์ บาหลี

48
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย59

50
ให้ตอบกลับการลงรหัส EPIใน Hosxp_PCU  หากมีการดำเนินการแล้ว****ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2559 ที่ สสอ.

51
ไฟล์ประชุมวีดีโอทางไกลงานวัคซีนวันที่ 8 มิถุนายน 2559

52
กรอบการดำเนินงานจ่ายค่าป่วยการ อสม.ของ อบจ. รายละเอียดตามเอกสาร

53
เอกสารการประชุมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 8 มิถุนายน 2559

54
ข้อมูลผู้ประกันตน16พค59

55
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอจัดสรรเข็มสำหรับ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ ครบ 10 ปี 20ปี และ 30 ปี ในอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2559  โดยสามารถติดต่อรับได้ ที่ สสอ. รายละเอียดใน e-office

56
สสอ.ปักธงชัย ขอแจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงาน รพ.สต.บ้านดู่ ตามรายละเอียด

57
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่(งานแผนไทย)  ส่งหนังสือนำเสนอผลงานแผนไทยประกวดระดับจังหวัดที่ รพ.ปากช่องวันที่  31 พค 59

58
การเก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียน ทุกโรงเรียนๆ ละ 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  และให้รวบรวมเอกสารแบบสำรวจข้อมูลส่งให้งานคุ้มครองผู้บริโภค สสอ.ปักธงชัย ภายในวันที่  16 มิถุนายน  2559

59
การสุ่มประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะการจัดการในสถานประกอบการ ขอให้ ทุก รพ.สต. ได้ประสานผู้ประกอบการอาหาร และเตรียมความพร้อมของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ที่กำหนด  เพื่อเตรียมการสุ่มประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยพื้นที่อำเภอปักธงชัย กำหนดการสุ่มประเมินในวันที่  30 พฤษภาคม 2559

60
ด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยของ คปสอ.ปักธงชัย จะออกประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 ตามรายละเอียดในตารางที่กำหนด จึงขอให้ทุก รพ.สต. เตรียมข้อมูลดังนี้
1. ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยศึกษาจากแนวทางที่ส่งให้

61
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่ ขอส่งหลักเกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย

62
ที่สมัครเพิ่ม กัญญารัตน์ เชิดชัย  ชิตชัย  ประสิทธิ์  ไพบูลย์ สุดารัตน์  อภิญญา จุฑามาศ

63
แจ้งผู้ที่สมัครสภาการสาธารณสุขชุมชน แล้ว ผมขอรายชื่อนามสกุล หน่วยงานที่สมัครด้วยครับ  เพื่อการประสานงาน  ขอบคุณมากครับ

64
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฯ ว 883
ให้คุณณงค์ ตอบรับนำเสนอวิชาการาส่งที่ สสอ. ภายในวันที่ 12 พค 59 ส่งที่ไพบูลย์

65
หนังสือเชิญ อปท.อบรม DHS

66
หนังสือเชิญ ผอ.รพ.สต.อบรม DHS

67
ขอความร่วมมือ รพ.สต.สำเนาหนังสือประสานโรงเรียนสังกัดดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนิืนงาน อย.น้อยในโรงเรียน

68
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ

69
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.
พท.) ให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเอง และทีมประเมินของอำเภอจะประเมินรับรองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดใน E-office

70
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย59

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9