แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
1
การตรวจติดตามข้อมูล อสม. โดย อบจ.นม**แจ้ง รพ.สต.งิ้ว เพื่อราบและให้ทุก รพ.สต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

2
ข้อมมูลผู้ประกันตน16กย58**

3
ข้อมูลผู้ประกันตน1กย 58

4
การใช้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากวัคซีนคางทูม สายพันธ์ urabe ในเด็กเล็ก

5
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

6
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากการับประทานเห็ดมีพิษ

7
รายงานผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก และการดื้อต่อสารเคมี

8
ประเมินกองทุนตำบล ปี 2559
ให้ทุก รพ.สต. ทุกแห่งเข้ารับการประเมิน และประสานงานกับกองทุนตำบล และร่วมประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม

9
ข้อมูลผู้ประกันตน16-8-58

10
ตารางGENบุสมอ

11
ประชาสัมพันธ์ข่าว-น้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ ตามรายละเอียดในหนังสือ
ขอความร่วมมือทุก รพสต. ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม อสม ประจำเดือน หรือที่ประชุมที่สำคัญในพื้นที่ ฯลฯ

12
สิทธ์ว่างรอบ 2เดือน สค 58 http://61.19.30.156/ucnull/dataamp.php ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสิทธิ์ภายใน 22สค 58

13
ติดตามการส่งงาน สค.58

14
ให้ รพ.สต. ตะคุ

15
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต. (สสจ.บุรีรัมย์)

16
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต.  ( จาก สสจ.บุรีรัมย์)

17
แจ่ง รพ.สต.ท่าเยี่ยม ขอให้คุณนรชัย เข้ารับการอบรมกรรมการหมออนามัย ตามรายละเอียดครับ

18
แจ้ง รพ.สต.ตะคุ สสอ.ปักธงชัย ขอส่งหนังสือการอบรม อสต. ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

19
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

20
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

21
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

22
Point และการจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data

23
การลงทะเบียนสิทธิ์ออนไลน์...ด้วยโปรแกรม NHSOAuthen4.0 ( เวอร์ชั่นใหม่)
1. คลาย Zip โปรแกรมไปไว้ใน C:\ ( ตรงไหนก็ได้ครับแต่ให้จำไว้) 
2. ค่อเครื่องอ่าน SmartCard ( ให้ดูด้วยว่าเครื่องหาเห็นหรือไม่) และใส่บัตรประชาชนแบบ Smartcard ที่ขอรหัส pincode ไว้แล้ว และเป็นผู้ขึ้นสิทธิ์หรือนายทะเบียนของ สปสช. ( หลายแห่งโดนระงับ เนื่องจากมีการใช้เกินสิทธิ์ต่อเดือนต่อคน >3500 ครั้ง)
3. เข้าโปรแกรม โดนดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ nhsoauthen4.x.exe
  หากท่านใดเข้าไม่ได้ให้ แจ้ง สสอ.ด้วยครับ แต่ให้ตรวจสอบก่อนว่า มีรหัส pincode ?  เป็นผู้ขึ้นสิทธิ์หรือนายทะเบียนของ สปสช. ? หรือ ไม่ถูกระงับการเข้าใช็

24
เชิญโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ อย
ตะคุ  รร.สมเด็จ
ตะขบ  รร.ลำพระเพลิง
บ้านโคก  รร.สะแกราช
บ้านดู่  รร. ปักธงชัย
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน รร. โดยนำหนังสือเชิญในเอกสาร  ไปให้ รร. ครับ....ขอบคุณมาก

26
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารหมออนามัย ฉบับ e-book รายละเอียดตามเอกสาร

27
ส่งหนังสือ ให้ตะคุ ประสานพื้นที่ อบต.ตะคุและประธาน อสม.ตะคุ ประชุม DHS วันที่6-7สค 58 ที่ korat Hotel

28
ขอข้อมูลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี  2558  ตามรายละเอียด หากแห่งใดดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่รายงาน  ผมขอข้อมูลเพื่อรายงาน  สปสช. ดังนี้   วันเดือนปีที่ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  พร้อมภาพถ่ายที่ติดโลโก้  สปสช.   ขอด่วนนะครับ  เพราะจังหวัดเร่งรัดติดตาม

29
ด้วย รพ.ปักธงชัย จะจัดประชุมโครงการพัฒนาอาสามิตรภาพบำบัด คนปักธงชัยมีน้ำใจ ในวันที่ 27 -28 กค 58 ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย ดังนั้น ขอเชิญ จิตอาสา รพ.สต. ละ 5คน เข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และให้แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ จิตรอาสาที่จะเข้ารับการอบรม ทาง E-Office

30
โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ปี 2558 งวดเดือน  พค.58  รายละเอียดตามเอกสาร

31
การบันทึกข้อมูลให้วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน ให้ดำเนินการตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

32
คู่มือการใช้งานCOCเบื้องต้น

33
**ขอข้อมูล อสต.ของ รพ.สต.ตะคุ เพิ่มเติม***รายละเอียดในไฟล์ส่วนที่ลงสีเหลือง  ขอวันนี้ด้วยครับ

34
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย58

35
เอกสารประกอบการเบิกค่าป่วยการ อสม.ตามแบบฟอร์ม  อบจ.
1. ใบสำคัญรับเงิน  ( ต้องประทับตราจ่ายเงินแล้วด้วย)
2 แบบรายงาน รพ.สต.
3 แบบรายงานรายบุคคล

ขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครับ ....เนื่องจาก อบจ.ให้ใช้ตามแบบนี้

36
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012ฯ เพื่อเป็นคู่มือแนวปฏิบัติในพื้นที่

37
แจ้งการจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม.เชิงรุกฯ  เดือน มีนาคม  2558

41
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

42
ประกาศกรมควบคุมดรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

43
ตามที่ รพ.ประชุม จนท. ในวันที่  16 มิย 58 นั้น ได้ให้ รพ.สต.สำรวจเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 เมย 56 - 30 เมย 58 เพื่อจัดสรรคู่มือเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัย ( DSPM) โดยให้แจ้งใน E-office  ภายในวันที่  18 มิถุนายน  2558

44
ทำเนียบ FCTปักธงชัย*

47
การให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคคลที่มีปัญหา**เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

48
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน **เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

49
ข้อมูลผู้ประกันตน1มิย58**

50
จากจังหวัด ..
เนื่องจาก สสจ.นม. ได้รับการประสานจาก อบจ.นม.
เรื่อง การตรวจเยี่ยมงานโครงการสนับสนุน อสม.เชิงรุก ปี 2558
โดยให้เตรียมข้อมูลดังนี้
1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง อสม. (ให้พื้นที่พิมพ์รายชื่อ อสม.ที่รับค่าป่วยการ แนบ)
2.รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.(รายบุคคล) และ บันทึกการลงชื่อปฏิบัติงาน/ประชุม ของ อสม.
3.ใบสำคัญรับเงิน (ที่ อสม.เซ็นต์ชื่อ) และ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ รพ.สต.ออกให้ สสจ.ตามยอดเงินที่ได้รับจัดสรร
** ผู้ตรวจเยี่ยม ได้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงานจาก อบจ.นม. จำนวน 3-4 ท่าน
**** แก้ไข รพ.สต.นาราก ครบุรี  เป็น รพ.สต.โคกกระชาย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
*** รายงาน 3 เดือนแรก (ต.ค.-ธ.ค.57) อยู่ที่ อบจ. (กรณี อ.ใดที่ส่งแล้ว ไม่ต้องเตรียมใหม่นะครับ)
                           ขอบคุณครับ/สิทธิศักดิ์
อำเภอปักธงชัย ตรวจเยี่ยมที่  รพ.สต.หนองนกเขียน  วันที่  1 กค 58

51
เอกสารลำนางแก้ว  งานคุ้มครอง

52
ข้อมูลผู้ประกันตน 16พค58

53
**ส่งลำนางแก้ว**

54
**ส่งลำนางแก้ว**

56
ตัวอย่างนำเสนอรับ นพ.สสจ. ให้ รพ.สต.บ้านดู่***

57
การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงรณรงค์  ...ตามรายละเอียดในเอกสาร

58
ขอรายงานสถานการณ์และเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามเอกสาร

59
ขอข้อมูล FCT เพิ่มเติม (เนื่องจากเขต ขอข้อมูล)  ในระดับตำบล / ชุมชน  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  15  พค.2558 ของคุณมาก

62
แจ้งแนวทางการบันทึกรณรงค์วัคซีนMR+Flu ซึ่งจากการสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ในวันที่ประชุมชี้แจงที่ สสอ. ณ วันที่  6 พฤาภาคม  2558 โดย อำเภอได้ให้ ผู้รับผิดชอบที่ รพ.สอบถาม สสจ. ได้แนวทางการบันทึกข้อมูลรณรงค์ให้วัคซีน MR  ( พค.58- กย.58 )และวัคซีน FLU  ใน HosXP_PCU ดังนี้
1.วัคซีน MR ให้ศึกษาจากเอกสารแนวทางและการบันทึก ( ตามที่ส่งให้)
2.วัคซีน FLU  รพ.แจ้งให้หน่วยบริการเจ้าของพื้นที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลใน HosXP_PCU (ยกเว้นที่มารับที่ รพ. แต่สำหรับ รพ.สต. บุสมอ + บ้านดู่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนต้องมารับที่ รพ. ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาร่วมและนำข้อมูลไปบันทึกในHosXP_PCUที่หน่วยงาน)

64
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน  รพ.ปักธงชัย  ข้อมูลพื้นที่ รพ.สต. อำเภอปักธงชัย เพื่อจัดส่งให้กระทรวงนั้น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงขอให้ทุก รพ.สต. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่มีแล้ว  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2558  ...ขอบคุณมากครับ

65
ขอเชิญคณะกรรมการ คปสอ. ประชุมวันที่ 18 พค.58 เวลา13.00 น. ณห้องประขุมแพรวา รพ.ปักธงชัย  หากท่านใดมีวาระที่จะนำเข้าในวาระการประชุม ขอให้แจ้งมาที่ สสอ. ได้เลยครับ

66
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ประชุมวิชาการด้านแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่  11 พค.2558 ณ โรงแรมสบายโฮเตล ตามรายละเอียดในหนังสือที่ส่งมา

67
ส่งเอกสารให้นางเหริญ

68
แบบรายงานโครงการ อสม. พลังชุมชน รู้ตน ลดเสียง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ตานภัยเบาหวาน ความคนโลหิตสูงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558ซึ่งดำเนินการโดย อสม.(กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อสม.)รายละเอียดแจ้งในที่ประชุมชมรม อสม.และประชุมประจำเดือน 29 เมย 58  รายงานผล 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันที่30เมย.58  และ ครังที่2 วันที่ 31สค.58   ซึ่งทาง ชมรม อสม.จะไปประสานกับู รพ.สต.เพื่อการรายงานผลต่ไป

69
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามรายละเอียดในหนังสือครับ

70
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอเชิญผอ.รพ.สต. ประชุมในวันที่  29  เมษายน  2558  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ปักธงชัย
หากที่ใดทราบแล้วให้ตอบรับด้วยครับ

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7