แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6
1
ด้วย คปสอ. ปักธงชัย จะอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต อบรมในวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปักธงชัย
โดยมีเป้าหมายอบรม ตำบลละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 6 คน  รวมตำบลละ 12 คน
จึงขอให้ รพ.สต. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายและ อสม. ที่จะอบรม โดยแจ้งชื่อให้อำเภอตามไฟล์ ภายในวันที่  30 มกราคม  2558  เพื่อจะได้รวบรวมแจ้งจังหวัด

2
ข้อมูลผู้ประกันตน16มค58

3
ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2558 สำหรับ UC search

5
เอกสารการนิเทศงานจากจังหวัดรอบ1-58

7
ข้อมูลผู้ประกันตน1มค58**

14
เรียน ผู้รับผิดขอบงานสุขภาพภาคประชาชนทุกท่าน
         จากการประชุม สบส.9 ร่วมกับ สสจ.นม. และ อบจ.นม เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.57 ณ ห้องประชุม สดถ.ย.
ทาง อบจ.นม. ได้แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. งวดเดือน ต.ค.-ธ.ค.57 โดยให้หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้
1.รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. (รายบุคคล) แยกรายเดือน โดยมีผู้ลงนาม ดังนี้
    1.1 อสม. (ผู้รายงาน)
    1.2 ประธาน อสม.ระดับตำบล (ผู้รับรอง)
    1.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ผอ.รพ.สต.
2.รวบรวมเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน ระดับ รพ.สต. (ลงนามโดย จนท.สส./ผอ.รพ.สต.) ส่งไปยัง สสอ.
3.รวบรวมเป็นรายงาน ระดับอำเภอ (ลงนามโดย จนท.ผู้รับผิดชอบงาน สช.) และส่งหนังสือนำส่งมายัง สสจ.นม.
**** ข้อ 1,2,3 แบบฟอร์มรายงานอยู่ในไฟล์ excel ที่แนบครับ
4. จัดส่งรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการ ตามไฟล์แนบ และเอกสาร พร้อมนำส่ง CD ตามแบบไฟล์แบบฟอร์มที่แนบ
**********************
ตามที่ประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม ที่  สสอ. กำหนดให้ส่งเอกสารที่และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  1 ,2,3,4  ส่งให้อำเภอช้าสุดวันที่ 30  ธันวาคม  2557  ก่อน 12.00น.
โดยให้ยึดตามแบบฟอร์มที่จังหวัดส่งให้ล่าสุด......หากมีปัญหาในการดำเนินงาน แจ้งที่ผมได้นะครับ......

15
คู่มือทำ EGP

16
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประสาน อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน จำนวน  10 คน   เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  “นครราชสีมาเกมส์” ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

17
**เพลงปักธงชัย**ประกอบการแข่งขันเต้นแอโรบิก

18
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุม ในวันที่  1  ธันวาคม   2557 เวลา 09.00 น. ..เรื่องที่ประชุมประกอบด้วย
1.งบค่าเสื่อมระดับเขต
2.โครงการ "สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ ปี2558"


19
ใบสมัครการเต้นแอโรบิก 2557 งานผ้าไหมปักธงชัยและของดีโคราช ครั้งที่ 15

20
รพ.มหาราชนครราชสีมา

เปลี่ยนโปรแกรม ssdata 1.4.2  คีย์คนไข้นอก  เริ่มใช้เดือน พย 57

หมายเหตุ กรณี โรงพยาบาลที่มีคนไข้ใน ช่วยส่ง summary และ คำนวณหาค่า Adjrw ด้วยนะครับ

22
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

23
ข้อมูลผู้ประกันตน16พย57

24
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 2558(แก้ไข10พย57)

25
ให้ทุกรพ.สต.เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

26
**แจ้ง รพ.สต.บ้านโคก** เชิญเป็นวิทยากรอบรม อย.น้อย รร.สะแกราชธวัชศึกษา

27
ข้อมูลการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(วิธีตกลงราคา)

28
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 พย57

29
การใช้นิยามการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค

30
ขอความร่วมมือป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว

31
ข้อมูลผู้ประกันตน16ตค57

32
แจ้งรายละเอียดการประเมินผลการให้บริการสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 9

40
ด่วน..ให้รายงานงบค่าเสื่อม 2557 รายการซื้อมุมพัฒนาการสุขภาพเด็กดี WCC
1. ถ่ายรูป อุปกรณ์ที่ได้รับ พร้อมมีโลโก้ สปสช.
2. แจ้งวันเดือนปีที่ออกใบสั่งซื้อ...............
เพื่อรายงาน สปสช. ขอบคุณมากครับ

41
คู่มือ ลงรหัสวัคซีน ( จากเฟส IT Health Korat )

42
ข้อมูลผู้ประกันตน 1ตค57

43
ไฟล์อบรม 29/09/2557 (hosxptool 57.09.29 +hipdata+editdtabase)
http://203.157.161.4/koratbox/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A129092557.zip

44
ขอความร่วมมือ..ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เรื่อง การยืนคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญการการแพทย์แผนไทย

45
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานพยาบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

46
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
สำหรับ รพ.สต.ตะขบ และ บ้านพร้าว

48
ข้อมูลผู้่ประกันตน 1 กย 57

49
ขอยกเลิกการอบรมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ว 1717 คบ

50
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 สค57

51
รพ.ปักธงชัย ขอเชิญ จนท.ประชุมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจและการให้คำปรึกษาเรื่อง HIV / Aids  ในวันที่ 4-5 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย โดยขอเชิญ จนท. แห่งละ 2 คน เข้ารับการอบรม โดยให้แจ้งรายชื่อมให้อำเภอทราบทาง E-Office เพื่อแจ้งให้ รพ. ทราบต่อไป

52
แจ้งทุก รพ.สต. ขอเปลี่ยนตารางการประเมิน รพ.สต. รอบ 2 โดยทีมอำเภอ (สลับช่วงเวลา เนื่องจาก บางแห่งมีการบริการ NCD และการอบรม อสม. ในช่วงเช้า) รายละเอียดตามนี้...

53
ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกและโรค มือ เท้าปาก ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

54
มาตรการการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอิโบลา

55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาสามัคคี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5  สิงหาคม 57
ขอร่วมบริจาคได้ที่   สสอ  ภายในวันที่  4  สค

56
แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ว 3675 นิติการ

57
พรุ่งนี้ 29 กค.2557 เวลา 14.00 น.  สสอ.ขอเชิญ  ผอ.รพ.สต. เข้ารับฟังการบรรยาย " 108 วิธีประหยัดพลังงาน" ณ ห้องประชุม สสอ. ปักธงชัย
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

58
ถึง รพ.สต.ตะขบ นกออก ให้ประเมินจัดการสุขภาพต้นแบบในเวปไชต์ www.thaiphc.net ด่วนมากครับ
หรือ http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/index/index.php?options=tamman2557
พร้อมส่งเอกสารมาให้อำเภอด้วยครับ
ปล. มีตัวอย่างของ รพ.สต.ตะขบ ที่ดำเนินการแล้วครับ

60
สถานการณ์โรคติดเชื้อที่สำคัญ 12 กรกฎาคม 2557

61
**การส่งรายงาน Area Stratification***
ให้ส่งไม่เกินวันที่ 18 ของเดือนนั้น เนื่องจากอำเภอต้องรวบรวมส่งจังหวัดไม่เกิน 20 ของเดือน
เช่น เดือน กค. 57 นับผลงานตั้งแต่ 20 มิย.57 - 18 กค .57 ครับ เป็นผลงานของเดือน
ในส่วนเดือน มิย.57 ที่หลายแห่งส่งช้าไม่ทันตามกำหนด อำเภอรวบรวมเป็นเดือนถัดไปให้ หรือว่าถ้ามีผลงานใหม่สามารถส่งมาเพิ่มได้ ( ให้สอดคล้องกับรายงาน คตค. ข้อ 8.1)
ยกเว้น แห่งที่ส่งทันนะครับ ก็ส่งตามปกติตามกำหนด
ขอขอบคุณทุกแห่ง

62
นโยบายการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.นม ปี 57 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

63
ขอเชิญ จนท.อบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปฯ ในวันที่ 18 กค.2557 ที่ สสจ.นม.
จำนวน 2 ท่าน
1.นส.ภาวิลัย ล้ำเลิศ  รพ.สต.ตะคุ
2.นส.ภาฤดี  สินปรุ รพ.สต.บ้านดู่
รายละเอียดตามเอกสาร

64
ข้อมูลผู้ประกันตน1กค57

65
ขอส่งมาตราการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

67
เอกสารการขออนุมัติการประชุมสัมมนา อสม. ที่ สสจ.ขอจากกองทัพภาค ที่ 2

68
ขอความร่วมมือตรวจและประเมินผลสุขภาพ อสม. ตามรายละเอียด ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ก่อน 12.00 น. เพื่อรวบรวมให้จังหวัด

69
แจ้ง  รพ.สต. ทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างเดือน พค. 2557 แล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการขึ้นสิทธิ์ ที่ศูนย์หลักประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
รพ.สต. ใดที่ดำเนินการขึ้นสิทธิ์แล้วและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้อำเภอทราบด้วย

70
แจ้งทุก รพ.สต....อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ SRM+ผอ.รพ.สต.  รวมแห่งละ 5. คน.ตามรายชื่อที่ท่านแจ้งให้อำเภอทราบนั้น อบรมในวันที่ 3-4 มิย. 57 ที่ ห้องไหมไทย รพ.ปักธงชัย ขอความร่วมมือ แจ้งผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบด้วยครับ..ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

หน้า: [1] 2 3 4 5 6