แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
1
สถานการณ์DHFบุสมอ
( ปี 58 เอา sheet หลังX

2
สิทธ์ว่างรอบ 2เดือน สค 58 http://61.19.30.156/ucnull/dataamp.php ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสิทธิ์ภายใน 22สค 58

3
ติดตามการส่งงาน สค.58

4
นส.แจ้งลงพท.สัมภาษณ์อ.ปักธงชัย  แจ้งพื้นที่  รพ.สต.ตะคุ  และ ตะขบตามรายละเอียดในเอกสาร...

10
ด้วย คปสอ.ปักธงชัย จะอบรมหมอครอบครัว เรื่อง EMS ตาม Service Plan วันที่ 26 สค. 58 เวลา 13.00 น. ณ สสอ.ปักธงชัย
จึงขอให้ ทุก รพ.สต. แจ้งรายชื่อหมอครอบครัวที่จะเข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย...ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

12
ให้ รพ.สต. ตะคุ

13
กำหนดการเดินทางไปทำแผนที่ จ.ประจวบ เดินทางในคืนวันเสาร์ที่ 22 สค 58 นะครับ เวลา 24.00 น.ฝากแจ้งให้ผู้ที่จะไปประชุมทราบด้วยครับ

14
สถานการณ์ DHF สับดาห์32  295  ราย

15
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน สช.ทุกอำเภอ
       สสจ.นม. ขอให้หน่วยงานของท่าน ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ที่ผ่านการอบรม อสม. WECANDO ปี 2558 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ อสม.ช. โดย
1.ใช้แบบฟอร์ม "แบบประเมินศักยภาพตนเองฯ" (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2.รายงานผลเป็นภาพรวมอำเภอ มาตาม "แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2558" (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
เพื่อรวบรวมรายงานส่งกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  /ขอบคุณครับ

ขอให้ทุก รพ.สต. ได้ประเมินผลผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  และรวบรวมเป็นไฟล์สรุปผลให้อำเภอภายในวันที่  19 สิงหาคม  2558  ขอบคุณมากครับ

16
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต. (สสจ.บุรีรัมย์)

17
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต.  ( จาก สสจ.บุรีรัมย์)

19
แจ่ง รพ.สต.ท่าเยี่ยม ขอให้คุณนรชัย เข้ารับการอบรมกรรมการหมออนามัย ตามรายละเอียดครับ

20
แจ้ง รพ.สต.ตะคุ สสอ.ปักธงชัย ขอส่งหนังสือการอบรม อสต. ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

21
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

22
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

23
ข้อมูล R506 อำเภอปักธงชัย ณ 10 สค 58ให้ รพ.สต. นำเข้าโปรแกรม R506 - การนำเข้าเข้ามูล-นำเข้าข้อมูล506จากการสำรองข้อมูล

24
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลโปรแกรมหมอครอบครัว ในวันที่  28  สิงหาคม  2558  ( รุ่นที่ 4 ) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สสจ.นม.
เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมอครอบครัว แห่งละ 1 คน  โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคพร้อมอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานมาใช้ในการอบรม  ทั้งนี้ให้ รพ.สต.  แจ้งชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ทาง E-Office เพื่อตอบรับ สสจ.

27
Point และการจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data

28
การลงทะเบียนสิทธิ์ออนไลน์...ด้วยโปรแกรม NHSOAuthen4.0 ( เวอร์ชั่นใหม่)
1. คลาย Zip โปรแกรมไปไว้ใน C:\ ( ตรงไหนก็ได้ครับแต่ให้จำไว้) 
2. ค่อเครื่องอ่าน SmartCard ( ให้ดูด้วยว่าเครื่องหาเห็นหรือไม่) และใส่บัตรประชาชนแบบ Smartcard ที่ขอรหัส pincode ไว้แล้ว และเป็นผู้ขึ้นสิทธิ์หรือนายทะเบียนของ สปสช. ( หลายแห่งโดนระงับ เนื่องจากมีการใช้เกินสิทธิ์ต่อเดือนต่อคน >3500 ครั้ง)
3. เข้าโปรแกรม โดนดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ nhsoauthen4.x.exe
  หากท่านใดเข้าไม่ได้ให้ แจ้ง สสอ.ด้วยครับ แต่ให้ตรวจสอบก่อนว่า มีรหัส pincode ?  เป็นผู้ขึ้นสิทธิ์หรือนายทะเบียนของ สปสช. ? หรือ ไม่ถูกระงับการเข้าใช็

29
คู่มือประเมินผลรอบ2-2558

30
เชิญโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ อย
ตะคุ  รร.สมเด็จ
ตะขบ  รร.ลำพระเพลิง
บ้านโคก  รร.สะแกราช
บ้านดู่  รร. ปักธงชัย
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน รร. โดยนำหนังสือเชิญในเอกสาร  ไปให้ รร. ครับ....ขอบคุณมาก

32
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารหมออนามัย ฉบับ e-book รายละเอียดตามเอกสาร

33
ส่งหนังสือ ให้ตะคุ ประสานพื้นที่ อบต.ตะคุและประธาน อสม.ตะคุ ประชุม DHS วันที่6-7สค 58 ที่ korat Hotel

34
ขอข้อมูลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี  2558  ตามรายละเอียด หากแห่งใดดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่รายงาน  ผมขอข้อมูลเพื่อรายงาน  สปสช. ดังนี้   วันเดือนปีที่ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  พร้อมภาพถ่ายที่ติดโลโก้  สปสช.   ขอด่วนนะครับ  เพราะจังหวัดเร่งรัดติดตาม

35
ด้วย รพ.ปักธงชัย จะจัดประชุมโครงการพัฒนาอาสามิตรภาพบำบัด คนปักธงชัยมีน้ำใจ ในวันที่ 27 -28 กค 58 ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย ดังนั้น ขอเชิญ จิตอาสา รพ.สต. ละ 5คน เข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และให้แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ จิตรอาสาที่จะเข้ารับการอบรม ทาง E-Office

36
โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ปี 2558 งวดเดือน  พค.58  รายละเอียดตามเอกสาร

37
การบันทึกข้อมูลให้วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน ให้ดำเนินการตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

38
คู่มือการใช้งานCOCเบื้องต้น

39
**ขอข้อมูล อสต.ของ รพ.สต.ตะคุ เพิ่มเติม***รายละเอียดในไฟล์ส่วนที่ลงสีเหลือง  ขอวันนี้ด้วยครับ

40
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย58

41
เอกสารประกอบการเบิกค่าป่วยการ อสม.ตามแบบฟอร์ม  อบจ.
1. ใบสำคัญรับเงิน  ( ต้องประทับตราจ่ายเงินแล้วด้วย)
2 แบบรายงาน รพ.สต.
3 แบบรายงานรายบุคคล

ขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครับ ....เนื่องจาก อบจ.ให้ใช้ตามแบบนี้

42
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012ฯ เพื่อเป็นคู่มือแนวปฏิบัติในพื้นที่

43
แจ้งการจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม.เชิงรุกฯ  เดือน มีนาคม  2558

47
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

48
ประกาศกรมควบคุมดรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

49
ตามที่ รพ.ประชุม จนท. ในวันที่  16 มิย 58 นั้น ได้ให้ รพ.สต.สำรวจเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 เมย 56 - 30 เมย 58 เพื่อจัดสรรคู่มือเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัย ( DSPM) โดยให้แจ้งใน E-office  ภายในวันที่  18 มิถุนายน  2558

50
ทำเนียบ FCTปักธงชัย*

53
ขอให้ทุก รพ.สต. ได้ดำเนินการตัดเลือกประธาน อสม. ระดับ ตำบล ประจำปี 2558 ( เนื่องจากประธานเดิมหมดอายุทุก 4 ปี) โดยให้ดำเนินการตามแนวทางและส่งผลการคัดเลือกให้อำเภอภายในวันที่  20  สิงหาคม  2558 **

54
การให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคคลที่มีปัญหา**เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

55
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน **เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

56
ข้อมูลผู้ประกันตน1มิย58**

57
จากจังหวัด ..
เนื่องจาก สสจ.นม. ได้รับการประสานจาก อบจ.นม.
เรื่อง การตรวจเยี่ยมงานโครงการสนับสนุน อสม.เชิงรุก ปี 2558
โดยให้เตรียมข้อมูลดังนี้
1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง อสม. (ให้พื้นที่พิมพ์รายชื่อ อสม.ที่รับค่าป่วยการ แนบ)
2.รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.(รายบุคคล) และ บันทึกการลงชื่อปฏิบัติงาน/ประชุม ของ อสม.
3.ใบสำคัญรับเงิน (ที่ อสม.เซ็นต์ชื่อ) และ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ รพ.สต.ออกให้ สสจ.ตามยอดเงินที่ได้รับจัดสรร
** ผู้ตรวจเยี่ยม ได้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงานจาก อบจ.นม. จำนวน 3-4 ท่าน
**** แก้ไข รพ.สต.นาราก ครบุรี  เป็น รพ.สต.โคกกระชาย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
*** รายงาน 3 เดือนแรก (ต.ค.-ธ.ค.57) อยู่ที่ อบจ. (กรณี อ.ใดที่ส่งแล้ว ไม่ต้องเตรียมใหม่นะครับ)
                           ขอบคุณครับ/สิทธิศักดิ์
อำเภอปักธงชัย ตรวจเยี่ยมที่  รพ.สต.หนองนกเขียน  วันที่  1 กค 58

58
เอกสารลำนางแก้ว  งานคุ้มครอง

59
ข้อมูลผู้ประกันตน 16พค58

60
**ส่งลำนางแก้ว**

61
**ส่งลำนางแก้ว**

63
ตัวอย่างนำเสนอรับ นพ.สสจ. ให้ รพ.สต.บ้านดู่***

64
การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงรณรงค์  ...ตามรายละเอียดในเอกสาร

65
ขอรายงานสถานการณ์และเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามเอกสาร

66
ขอข้อมูล FCT เพิ่มเติม (เนื่องจากเขต ขอข้อมูล)  ในระดับตำบล / ชุมชน  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  15  พค.2558 ของคุณมาก

69
แจ้งแนวทางการบันทึกรณรงค์วัคซีนMR+Flu ซึ่งจากการสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ในวันที่ประชุมชี้แจงที่ สสอ. ณ วันที่  6 พฤาภาคม  2558 โดย อำเภอได้ให้ ผู้รับผิดชอบที่ รพ.สอบถาม สสจ. ได้แนวทางการบันทึกข้อมูลรณรงค์ให้วัคซีน MR  ( พค.58- กย.58 )และวัคซีน FLU  ใน HosXP_PCU ดังนี้
1.วัคซีน MR ให้ศึกษาจากเอกสารแนวทางและการบันทึก ( ตามที่ส่งให้)
2.วัคซีน FLU  รพ.แจ้งให้หน่วยบริการเจ้าของพื้นที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลใน HosXP_PCU (ยกเว้นที่มารับที่ รพ. แต่สำหรับ รพ.สต. บุสมอ + บ้านดู่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนต้องมารับที่ รพ. ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาร่วมและนำข้อมูลไปบันทึกในHosXP_PCUที่หน่วยงาน)

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7