แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6
1
เชิญ ผช.แผนไทย372ชม.ทุกคนประชุมในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ครับ

2
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประสาน อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน จำนวน  10 คน   เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  “นครราชสีมาเกมส์” ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

3
**เพลงปักธงชัย**ประกอบการแข่งขันเต้นแอโรบิก

4
ด่วน..ให้ รพ.สต.ที่ของบเขต ฯ ให้ทำแบบ BOQ โดยผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะ เช่น นายช่าง อบต./เทศบาล.และเขียนโครงการที่จะทำด้วยครับ
ส่งด่วนให้อำเภอไม่เกินภายในวัน 5 ธันวาคม 2557 ส่งเป็นเอกสาร.....
1. ขอครุภัณฑ์ ทำโครงการอย่างเดียว
2.ขอก่อสร้าง ทำโครงการและ BOQ
สำหรับค่าใช้ใจการจัดทำ ท่าน สสอ. แจ้งว่าสามารถใช้เงินบำรุงได้
ตามรายละเอียดที่แจ้ง..................ในส่วนแผนที่ขอผมส่งให้จังหวัดแล้ว

5
เกณฑ์ อสม.ดีเด่น58

6
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุม ในวันที่  1  ธันวาคม   2557 เวลา 09.00 น. ..เรื่องที่ประชุมประกอบด้วย
1.งบค่าเสื่อมระดับเขต
2.โครงการ "สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ ปี2558"


7
ใบสมัครการเต้นแอโรบิก 2557 งานผ้าไหมปักธงชัยและของดีโคราช ครั้งที่ 15

8
รพ.มหาราชนครราชสีมา

เปลี่ยนโปรแกรม ssdata 1.4.2  คีย์คนไข้นอก  เริ่มใช้เดือน พย 57

หมายเหตุ กรณี โรงพยาบาลที่มีคนไข้ใน ช่วยส่ง summary และ คำนวณหาค่า Adjrw ด้วยนะครับ

10
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

11
ข้อมูลผู้ประกันตน16พย57

14
เนื่องจาก สสจ.นม. ให้อำเภอได้ดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2558 เพื่อเตรียมการรับการแข่งขันนครราชสีมาเกมส์ในเดือน ธันวาคม 2557 โดยให้ทุกอำเภอในจังหวัดได้รายงานในวันที่ 17 พย.2557 นั้น  อำเภอปักธงชัย จึงขอให้ทุก รพ.สต. ได้รายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอช้าสุดขอวันที่ 19  พย.57 เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัด ( ยกเว้นการตรวจเกลือกลบริโภคหาสารไอโอดีน ให้เฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่จะจแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)...ขอขอบคุณมาก

15
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 2558(แก้ไข10พย57)

16
ให้ทุกรพ.สต.เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

17
**แจ้ง รพ.สต.บ้านโคก** เชิญเป็นวิทยากรอบรม อย.น้อย รร.สะแกราชธวัชศึกษา

18
ข้อมูลการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(วิธีตกลงราคา)

19
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 พย57

20
การใช้นิยามการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค

21
ขอความร่วมมือป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว

22
ข้อมูลผู้ประกันตน16ตค57

23
แจ้งรายละเอียดการประเมินผลการให้บริการสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 9

31
ด่วน..ให้รายงานงบค่าเสื่อม 2557 รายการซื้อมุมพัฒนาการสุขภาพเด็กดี WCC
1. ถ่ายรูป อุปกรณ์ที่ได้รับ พร้อมมีโลโก้ สปสช.
2. แจ้งวันเดือนปีที่ออกใบสั่งซื้อ...............
เพื่อรายงาน สปสช. ขอบคุณมากครับ

32
คู่มือ ลงรหัสวัคซีน ( จากเฟส IT Health Korat )

33
ข้อมูลผู้ประกันตน 1ตค57

34
ไฟล์อบรม 29/09/2557 (hosxptool 57.09.29 +hipdata+editdtabase)
http://203.157.161.4/koratbox/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A129092557.zip

35
ขอความร่วมมือ..ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เรื่อง การยืนคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญการการแพทย์แผนไทย

36
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานพยาบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

37
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
สำหรับ รพ.สต.ตะขบ และ บ้านพร้าว

39
ข้อมูลผู้่ประกันตน 1 กย 57

40
ขอยกเลิกการอบรมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ว 1717 คบ

41
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 สค57

42
รพ.ปักธงชัย ขอเชิญ จนท.ประชุมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจและการให้คำปรึกษาเรื่อง HIV / Aids  ในวันที่ 4-5 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย โดยขอเชิญ จนท. แห่งละ 2 คน เข้ารับการอบรม โดยให้แจ้งรายชื่อมให้อำเภอทราบทาง E-Office เพื่อแจ้งให้ รพ. ทราบต่อไป

43
แจ้งทุก รพ.สต. ขอเปลี่ยนตารางการประเมิน รพ.สต. รอบ 2 โดยทีมอำเภอ (สลับช่วงเวลา เนื่องจาก บางแห่งมีการบริการ NCD และการอบรม อสม. ในช่วงเช้า) รายละเอียดตามนี้...

44
ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกและโรค มือ เท้าปาก ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

45
มาตรการการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอิโบลา

46
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาสามัคคี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5  สิงหาคม 57
ขอร่วมบริจาคได้ที่   สสอ  ภายในวันที่  4  สค

47
แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ว 3675 นิติการ

48
พรุ่งนี้ 29 กค.2557 เวลา 14.00 น.  สสอ.ขอเชิญ  ผอ.รพ.สต. เข้ารับฟังการบรรยาย " 108 วิธีประหยัดพลังงาน" ณ ห้องประชุม สสอ. ปักธงชัย
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

49
ถึง รพ.สต.ตะขบ นกออก ให้ประเมินจัดการสุขภาพต้นแบบในเวปไชต์ www.thaiphc.net ด่วนมากครับ
หรือ http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/index/index.php?options=tamman2557
พร้อมส่งเอกสารมาให้อำเภอด้วยครับ
ปล. มีตัวอย่างของ รพ.สต.ตะขบ ที่ดำเนินการแล้วครับ

51
สถานการณ์โรคติดเชื้อที่สำคัญ 12 กรกฎาคม 2557

52
**การส่งรายงาน Area Stratification***
ให้ส่งไม่เกินวันที่ 18 ของเดือนนั้น เนื่องจากอำเภอต้องรวบรวมส่งจังหวัดไม่เกิน 20 ของเดือน
เช่น เดือน กค. 57 นับผลงานตั้งแต่ 20 มิย.57 - 18 กค .57 ครับ เป็นผลงานของเดือน
ในส่วนเดือน มิย.57 ที่หลายแห่งส่งช้าไม่ทันตามกำหนด อำเภอรวบรวมเป็นเดือนถัดไปให้ หรือว่าถ้ามีผลงานใหม่สามารถส่งมาเพิ่มได้ ( ให้สอดคล้องกับรายงาน คตค. ข้อ 8.1)
ยกเว้น แห่งที่ส่งทันนะครับ ก็ส่งตามปกติตามกำหนด
ขอขอบคุณทุกแห่ง

53
นโยบายการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.นม ปี 57 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

54
ขอเชิญ จนท.อบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปฯ ในวันที่ 18 กค.2557 ที่ สสจ.นม.
จำนวน 2 ท่าน
1.นส.ภาวิลัย ล้ำเลิศ  รพ.สต.ตะคุ
2.นส.ภาฤดี  สินปรุ รพ.สต.บ้านดู่
รายละเอียดตามเอกสาร

55
ข้อมูลผู้ประกันตน1กค57

56
ขอส่งมาตราการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

58
เอกสารการขออนุมัติการประชุมสัมมนา อสม. ที่ สสจ.ขอจากกองทัพภาค ที่ 2

59
ขอความร่วมมือตรวจและประเมินผลสุขภาพ อสม. ตามรายละเอียด ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ก่อน 12.00 น. เพื่อรวบรวมให้จังหวัด

60
แจ้ง  รพ.สต. ทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างเดือน พค. 2557 แล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการขึ้นสิทธิ์ ที่ศูนย์หลักประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
รพ.สต. ใดที่ดำเนินการขึ้นสิทธิ์แล้วและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้อำเภอทราบด้วย

61
แจ้งทุก รพ.สต....อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ SRM+ผอ.รพ.สต.  รวมแห่งละ 5. คน.ตามรายชื่อที่ท่านแจ้งให้อำเภอทราบนั้น อบรมในวันที่ 3-4 มิย. 57 ที่ ห้องไหมไทย รพ.ปักธงชัย ขอความร่วมมือ แจ้งผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบด้วยครับ..ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

62
แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.กฎอัยการศึก ปี 57

63
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาขอพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

64
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยเน้นกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในวัดทุกแห่งให้ CI=0
รายละเอียดตามเอกสาร และให้สรุปรายงานส่งมาในรายงานประจำเดือน

65
สสอ. ขอความร่วมมือให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย  ภายในวันที่ 28 พฤษ๋ภาคม 2557 เพื่อรวบรวมสรุปส่ง สสจ.นม
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

66
สนับสนุนป้ายCFGTให้ร้านอาหารที่ยังไม่มีป้าย
ให้แจ้งยอดมาเพื่อการจัดสรรป้ายใหม่  (ป้ายมีจัดสรรจำนวนหนึ่งเท่านั้น)

67
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: ส่ง43แฟ้ม(เมย.57)
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:48 PM »
Upload แล้ว

68
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: 43 แฟ้ม เมษายน 2557
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:32 PM »
Upload แล้ว

69
Upload แล้ว

70
Upload แล้ว

หน้า: [1] 2 3 4 5 6